Usługi remontowe

Remonty różnych urządzeń w tym pomp wodnych różnych typów: kapitalne, okresowe, przeglądy, naprawy bieżące

GEOPOMP oferuje remonty różnych urządzeń w tym również pomp wysoko oraz średnio ciśnieniowych oraz pomp  do  hydrotransportu  różnych  typów, stosowanych w górnictwie (odwadnianie kopalń), energetyce, również w innych gałęziach przemysłu.   Posiadane  certyfikaty  i  opinie  notyfikowanych  w  UE  jednostek  atestacyjnych oraz certyfikujących potwierdzają poprawność techniczną remontowanych obiektów ich zgodność z obowiązującymi  normami  oraz  dyrektywami  oraz  zgodność  z  DTR  remontowanych urządzeń.  Remonty wykonywane są w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjno technologiczno remontową, obejmującą rekonstrukcję uszkodzonych elementów z zastosowaniem inżynierii odwrotnej  (ang. reverse engineering), z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych skanerem 3D

Stosujemy sprawdzone nowoczesne  – własne rozwiązania  konstrukcyjno-technologiczne,  zgodne  z  normami krajowymi i europejskimi, zapewniające wysoki standard naszych usług remontowych. Wprowadzony w naszym przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 gwarantuje wysoką jakość wykonywanych remontów. Po remoncie wykonujemy na życzenie klienta próby i analizy. Klient otrzymuje gwarancję potwierdzoną “Świadectwem gwarancyjnym” oraz „Zaświadczeniem Jakości. Na życzenie klienta wystawiamy “Deklarację zgodności”)

Wskazówki dla klienta – kiedy remontować pompę w GEOPOMP

4 i 5 Strona A3 pompy remont 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza