Polityka jakości ISO

„Zadowolenie Klienta jest dla nas celem nadrzędnym”

Nadrzędnym celem działalności GEOPOMP jest świadczenie usług związanych z inżynierią odwrotną oraz szeroko pojętą gospodarką eksploatacyjno – remontową w przemyśle górniczym i innych gałęziach przemysłu spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów. Celem przedsiębiorstwa jest również umacnianie pozycji lidera na rynku usług wdrożeniowych, produkcji części zamiennych i remontów maszyn i urządzeń odwadniających i innych urządzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z zakresu inżynierii odwrotnej 3D, oraz uzyskiwanie wyników finansowych pozwalających na ciągły rozwój.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
 • ciągła analiza pomiaru satysfakcji Klientów, przewidywanie oraz wyprzedzanie ich oczekiwań,
 • pełne zaangażowanie właścicieli oraz pracowników GEOPOMP dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych,
 • pełny monitoring wszystkich parametrów działania GEOPOMP,
 • wykształcona i doświadczona kadra, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
 • nowoczesne wyposażenie techniczne, pozwalające zastosować najnowsze technologie,
 • klimat zespołowej współpracy, indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość oraz ich identyfikacja z GEOPOMP

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

 • najwyższa jakość oferowanych usług,
 • duże doświadczenie zdobyte w branży górniczej szczególnie pomp odwadniających,
 • pielęgnowanie historii Dąbrowskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego,
 • zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów
 • ciągle doskonalenie współpracy z podwykonawcami i dostawcami

 

Zarząd GEOPOMP Sp. z o.o. deklaruje, że Polityka Jakości jest znana i zrozumiała oraz 
corocznie oceniana. Tak postawioną i zapisaną politykę będziemy realizować. 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza