Misja i Proekologia

Misja przedsiębiorstwa jest podstawą strategicznego zarządzania

GEOPOMP będzie przedsiębiorstwem oferującym usługi oraz produkty dla wielu gałęzi przemysłu, wykorzystującym nowoczesne inżynierskie technologie produkcji i usług remontowych w zakresie inżynierii odwrotnej z użyciem skanowania i pomiarów 3D, rekonstrukcji uszkodzonych elementów w usługach remontowych i produkcji części zamiennych. Będziemy ciągle rozwijać swoją ofertę produktów i usług, aby stać się liczącym w kraju i Unii Europejskiej przedsiębiorstwem  z sektora usług dla przemysłu. Mamy nadzieję, że pakiety naszych usług oraz produktów spełnią wymagania stawiane przez takie branże jak energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, motoryzacyjny, medycyna, przemysł reklamowy i inne powodując, że wybór GEOPOMP jako dostawcy usług oraz produktów będzie naturalną konsekwencją tych działań.

 Proekologia GEOPOMP-1

ŚWIADOMOŚĆ

Informowanie pracowników o wpływie GEOPOMP na środowisko naturalne. Zachęcanie do postępowania zgodnie z określonymi zasadami. Informowanie obecnych oraz potencjalnych partnerów handlowych o ekologicznych standardach obowiązujących w GEOPOMP oraz wymogach, jakie mają spełniać produkty czy usługi oferowane przez naszych podwykonawców.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Oszczędzanie energii, w tym oświetlenia, ogrzewania, paliwa stosowanego w samochodach służbowych. Ograniczanie zużycia surowców i produkcji odpadów oraz zarządzanie nimi – segregacja. Ograniczanie ilości materiałów biurowych i papieru używanych na wszystkich etapach działalności oraz w obszarach, w których jest taka możliwość,  stosowanie procesów niszczenia i recyclingu papieru. Oszczędne zużywanie wody oraz kontrola zużycia wszelkiego typu produktów konsumpcyjnych.

EKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE

Uwzględnianie kwestii ekologii podczas wszystkich decyzji i działań, takich jak decyzje zakupowe oraz projektowanie nowych usług. Zachęcanie naszych partnerów biznesowych do uwzględniania kwestii ekologicznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ostateczna odpowiedzialność za powyższe kwestie spoczywa na pracownikach oraz kierownictwie GEOPOMP, którego powinnością jest zapewnienie odpowiednich środków jak również wsparcia dla realizacji tych założeń.

Zarząd GEOPOMP Sp. z o.o. deklaruje, że Polityka Proekologiczna jest znana, zrozumiała oraz corocznie oceniana. Tak postawioną i zapisaną politykę będziemy realizować. 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza