Porady i wskazówki

INŻYNIERIA ODWROTNA, POMIAR DETALU PRZY UŻYCIU SKANERA 3D

 

Porada 1 – pojęcia podstawowe !

Digitalizacja 3D – to przetworzenie obiektu rzeczywistego w jego obraz cyfrowy, który zostaje zapisany w postaci trójwymiarowej (np. przez skanowanie 3D, pozwalające na uzyskanie współrzędnych (x, y, z) powierzchni rzeczywistego obiektu w kartezjańskim układzie współrzędnych).

Inżynieria odwrotna 1

 Inżynieria odwrotna wykorzystywana jest wszędzie tam gdzie nie mamy dostępnej dokumentacji płaskiej lub cyfrowej prezentacji obiektu, który uległ zniszczeniu lub zużyciu. Coraz częściej także jej zastosowanie znajduje miejsce w designie, gdzie postać geometryczno -wymiarowa projektowanego wyrobu jest trudna do jednoznacznego opisania, a zależy nam w pierwszej fazie projektowania na sprawdzeniu ergonomii bryły. Zatem wszędzie tam gdzie mamy problemy z przygotowaniem dokumentacji płaskiej lub utworzeniem pełnego modelu trójwymiarowego, możemy zaimplementować narzędzia inżynierii odwrotnej, które pomogą nam w pełnej digitalizacji obiektu. Ogromnym walorem inżynierii odwrotnej jest „spojrzenie” w głąb złożonego wnętrza maszyn i skomplikowanych układów, zapoznanie się  z mechanizmem ich działania oraz zasadami współpracy poszczególnych elementów. Wszystko to oczywiście bez potrzeby demontażu, a co za tym idzie – bez obaw o potencjalne uszkodzenie zdekonstruowanego urządzenia. Wykorzystując specjalne oprogramowanie CAD, tworzymy komputerowo generowane modele 3D, na podstawie których można ustalić czy i w jaki sposób maszyna może zostać powielona, bądź naprawiona.

Inżynieria odwrotna 2 opis

Skanowanie 3D (czyli pomiar współrzędnych punktów) to proces konwertowania obiektu rzeczywistego do precyzyjnych modeli cyfrowych 3D. Szybko i bardzo dokładne przenosi na ekran monitora komputerowego trójwymiarową geometrię obiektów rzeczywistych. Zwykle dane ze skanowania 3D prezentowane są cyfrowo przy pomocy renderingu graficznego 3D (tj. przedstawieniu informacji zawartych w dokumencie elektronicznym w formie prezentacji obrazującej analizę modelu). Skaner optyczny uzyskuje informacje  o położeniu i kształcie obiektu na podstawie triangulacji (triangulacja polega na obliczeniu miejsca przecięcia się płaszczyzny i półprostej w przestrzeni). Gdy dane pomiarowe uzyskane podczas skanowania zostaną wprowadzone do komputera i właściwego oprogramowania, wszystkie wymiary obiektu rzeczywistego (np. długość, szerokość, wysokość, objętość, rozmiar, lokalizacja, obszar powierzchni, etc.) mogą zostać odpowiednio pobrane do dalszego wykorzystania. Dane 3D są wykorzystywane, aby zapewnić swego rodzaju łącznik pomiędzy rzeczywistymi obiektami, a nowoczesnymi metodami produkcyjnymi. Osiąga się to poprzez konwertowanie danych do modeli 3D-CAD, porównując faktyczne parametry z modelem idealnym, lub też z wykorzystaniem niemal nieskończonej liczby narzędzi CAE (technologia ze wsparciem komputerowym), które są ogólnie dostępne. Wynikiem pomiaru jest kompletny cyfrowy model skanowanego detalu, który może być później edytowany i przetwarzany przez programy CAD/CAM, oraz inne programy wspomagające proces prototypowania lub wizualizacji.

 

Schemat inżynierii odwrotnej

 

Porada 2 – w czym możemy być pomocni ?

Nasze przedsiębiorstwo może pomóc przygotować dokumentację odtworzeniową poprzez odwzorowanie uszkodzonej części. Inżynieria odwrotna może wspierać przedsiębiorstwa w zakresie ulepszania projektów, poprzez umożliwienie inżynierom opracowania rysunków CAD-3D, które mogą być następnie edytowane i ponownie projektowane celem wyprodukowania nowych form, modeli lub części.

Korzyści ze skanowania 3D

Nie trzeba inwestować w nowe urządzenie, gdy brak jest do niego części zamiennych, czy też zakup drogich części zamiennych się nie opłaca. Można przeznaczyć znacznie mniejszą kwotę i skorzystać z pomocy naszego przedsiębiorstwa, które w wyniku inżynierii odwrotnej odtworzy uszkodzoną część zamienną i wyprodukuje tańszy nowy substytut uszkodzonej części zamiennej.  ZAPRASZAMY !!! 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza