Certyfikacja naszego przedsiębiorstwa wg nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

 

Grudzień 2021 rok,

Drodzy klienci,

Przedsiębiorstwo  Inżynierii Produkcyjno Remontowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,  po zakończonym pozytywnie audycie przeprowadzonym w miesiącu grudniu 2021 roku – przez Polskie Centrum Badań                  i Certyfikacji S.A. posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO, zgodny z międzynarodową normą PN-EN  ISO  9001:2015-10, w zakresie „Precyzyjne pomiary obiektów rzeczywistych – skanowanie 3D, inżynieria odwrotna, projektowanie  i rekonstrukcje, modelowanie, prototypowanie i drukowanie 3D, produkcja i sprzedaż części zamiennych do pomp i urządzeń mechanicznych, remonty pomp i różnych urządzeń”. Zakończona pozytywnie certyfikacja Systemu Zarządzania jakością w GEOPOMP poprawiła sprawność wykorzystania posiadanych zasobów poprzez efektywne zarządzanie. Funkcjonujący od roku 2006 system jest stale doskonalony i dzięki temu umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami przedsiębiorstwa, między innymi poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,  jak również bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych. Wdrożenie kilkanaście lat wstecz systemu zarządzania jakością i obecne uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 przynosi nam szereg wymiernych korzyści przejawiających się w podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym; zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta; uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności, jak również zapewnieniu sprawnego przepływu informacji            o zadaniach i ich realizacji.

 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza