Modele 3D

Wirnik do fontanny projekt 3D przekrój

Modele 3D buduje się z siatek wielokątów lub definiuje przy pomocy krzywych bądź powierzchni parametrycznych (np. NURBS). Siatkę wielokątów można łatwo modelować (skręcać, wyginać, wydłużać, skracać itp.) zaś krzywe tworzą gładkie powierzchnie. W projektowaniu 3D proces budowania i modyfikacji obiektów trójwymiarowych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie 3D-CAD (zwane modelerem) określamy jako – MODELOWANIE 3D. Dobre oprogramowanie inżynierskie dostarcza kompletnego zestawu niezbędnych narzędzi (również szeregu wzorców podstawowych figur), a w konsekwencji umożliwia modelowanie bryłowe 3D inżynierom i analitykom, którzy pracują w tym środowisku. W większości są to również narzędzia umożliwiające symulację wprowadzenia projektu produktu do eksploatacji.

Wirnik do fontanny projekt 3D analiza

W modelowaniu 3D wykorzystujemy operacje logiczne na bryłach takie jak: tworzenie powierzchni, linii i płaszczyzn pomocniczych, krzywych przestrzennych (linie przerwane, splajny, spirale), fazy, zaokrąglenia, otwory, tłoczenia, wycięcia, zamknięcia, tworzenie szyków o dowolnym kształcie (również rozwinięcie wykonanego modelu), modelowanie komponentów w kontekście montażu, możliwość zmiany parametrów modelowanego  elementu na dowolnym poziomie projektowania. Wszystko to sprawia, iż konstruowanie oraz projektowanie 3D jest w dzisiejszych czasach standardem.

Wirnik pompy średniociśnieniowej -3D

Układ przepływowy pompy wysokociśnieniowej 3D 
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza