Współpraca z nauką

Opłacalna współpraca nauki i biznesu

Mózg 3D-analizaTrudno sobie wyobrazić rozwój innowacyjnych technologii bez współpracy z jednostkami naukowymi. Z tego względu współpraca naszego przedsiębiorstwa z nauką odgrywa ważną rolę w osiąganiu sukcesu na nowoczesnym rynku. Od wielu lat stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii, które pozwolą skutecznie konkurować również na rynkach międzynarodowych z renomowanymi producentami światowymi. Z tego względu nasze przedsiębiorstwo współpracuje z ośrodkami naukowymi, wyższymi uczelniami, instytutami rozwojowo badawczymi, oraz stowarzyszeniami naukowymi. Nawiązujemy coraz to nowsze kontakty z przedstawicielami nauki, co ma w konsekwencji prowadzić do dalszego dynamicznego rozwoju naszego przedsiębiorstwa i służyć rozwojowi konkurencyjności.

Współpracujemy między innymi z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – ośrodek badawczy; Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, Gliwickim Parkiem Naukowo Technologicznym działającym przy Politechnice Śląskiej, Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx oraz innymi placówkami naukowymi.

Jednostki Politechniki Śląskiej w Gliwicach objęte współpracą z naszym przedsiębiorstwem

 

1.Wydział Architektury, reprezentowany przez Dziekana dr hab. inż. arch. Zbigniewa KAMIŃSKIEGO, prof. nzw. w Pol. Śl.,

2. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, reprezentowany przez Dziekana dr hab. inż. Adama CZORNIKA, prof. nzw. w Pol. Śl.,

3.Wydział Budownictwa, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Jana ŚLUSARKA,

4.Wydział Chemiczny, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Andrzeja JARZĘBSKIEGO,

5.Wydział Elektryczny, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Pawła SOWĘ,

6.Wydział Górnictwa i Geologii, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Mariana DOLIPSKIEGO,

7.Wydział Inżynierii Biomedycznej, reprezentowany przez Dziekana dr hab. inż. Marka GZIKA, prof. nzw.w Pol. Śl.,

8.Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, reprezentowany przez Dziekana dr hab. inż. Jerzego ŁABAJA, prof. nzw. w Pol. Śl.,

9.Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Janusza KOTOWICZA,

10.Wydział Matematyki Stosowanej, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Radosława GRZYMKOWSKIEGO,

11.Wydział Mechaniczny Technologiczny, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Arkadiusza MĘŻYKA,

12.Wydział Organizacji i Zarządzania, reprezentowany przez Dziekana prof. dr hab. inż. Mariana TURKA,

13.Wydział Transportu, reprezentowany przez Dziekana dr hab. inż. Bogusława ŁAZARZA,
prof. nzw. w Pol. Śl.,

14.Kolegium Języków Obcych, reprezentowane przez Dyrektor dr Małgorzatę BORYSŁAWSKĄ,

15.Instytut Fizyki – Centrum Naukowo–Dydaktyczne, reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja BLUSZCZA

16.Centrum Innowacji i Transferu Technologii, reprezentowane przez Dyrektora dr inż. Arkadiusza SZMALA,

17.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Ireneusza JÓŹWIAKA,

18.Centrum Energetyki Prosumenckiej, reprezentowane przez Dyrektora prof. dr hab. inż. JANA POPCZYKA.

  
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza