Skanery 3D

 

Skanowanie (przestrzenne) jest techniką pomocną przy tworzeniu obiektów trójwymiarowych 3D, a także pomiaru obiektów delikatnych, podatnych na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

Skaner 3D – został stworzony głównie na potrzeby tzw. inżynierii odwrotnej tj. procesu projektowania dokonywanego na bazie istniejących już obiektów. Skanowanie umożliwia bezdotykowe wyznaczenie wymiarów przestrzennie ukształtowanych rzeczywistych obiektów, z bardzo wysoką dokładnością. W procesie tym wykorzystuje się procedury pomiarowe oparte na wartościach współrzędnych odpowiednich punktów pomiarowych, które składają się na bryłę skanowanego elementu.

Zdjęcie skanera 3DSkaner 3D potrafi bezdotykowo (optycznie), dokonać pomiaru współrzędnych X,Y,Z (w zależności od skanera nawet dodatkowo przekazać informację na temat pokrywających je kolorów RGB). Dane te zapisywane są w postaci chmury punktów początkowo jako macierz liczb będących współrzędnymi X,Y,Z poszczególnych punktów. Po przetworzeniu pozyskanych danych pomiarowych w procesie triangulacji, który zamienia wirtualny obiekt na opis w postaci siatki trójkątów, uzyskuje się powierzchnię obiektu trójwymiarowego, którą można zapisać w popularnych formatach obiektów 3D (OBJ, STL), które po importowaniu do właściwego oprogramowania 3D-CAD (modelera) wykorzystuje się do modelowania bryły, z której praktycznie w sposób automatyczny powstaje również w razie potrzeby (coraz rzadziej wykorzystywana obecnie) dokumentacja konstrukcyjna 2D.

Inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering) – to proces o charakterze rekonstrukcyjnym, polegający na uzyskaniu trójwymiarowego modelu wirtualnego obiektu fizycznego.

Koniecznie przejdź na stronę www naszego Partnera SMARTTECH (polskiego producenta skanerów 3D) http://www.skaner3d.pl/?p=39

  
Strony internetowe i pozycjonowanie dąbrowa górnicza